banner Article

อยากมีบ้านสักหลังต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะกู้ผ่าน?

14 ม.ค. 2561 02.10 น. | เปิดอ่าน 1,918
มีประโยชน์

อยากมีบ้านสักหลังต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะกู้ผ่าน?

          ในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องการก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและแน่นอนบ้านที่พักอาศัย ในตอนเริ่มต้นทุกคนอาจยังไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะอาศัยอยู่ภายในบ้านของพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง จนเมื่อเรียนจบสามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ อยากวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตจึงมองหาบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสักหลัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากเราไม่ได้มีเงินเก็บมากพอจะซื้อด้วยเงินสดได้ก็ต้องยื่นกู้กับธนาคารและผ่อนชำระเป็นรายเดือนนั่นเอง แต่การกู้เงินผ่อนบ้านกับธนาคารนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลย ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

  • เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว ถ้ายังไม่สมรสก็ไม่ต้องใช้)

 

  • หลักฐานที่มาของรายได้ หากเป็นพนักงานประจำสามารถใช้สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนที่เป็นกระดาษต่อเนื่องย้อนหลัง 6 เดือนได้ แต่หากไม่ใช่สลิปคาร์บอนเป็นใบแจ้งว่าเดือนนี้มีรายได้และโดนหักเท่าไหร่ในรูปของกระดาษธรรมดานั้นแล้วแต่ดุลยพินิจของทางธนาคาร บางธนาคารก็สามารถใช้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ แนะนำให้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนกับฝ่ายบุคคลมาแนบจะมีโอกาสในการผ่านการอนุมัติมากกว่า

ภาพจาก Freepik.com

 

  • หากไม่ได้ทำงานประจำ หากคุณประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานค้าขายให้แนบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงภาพถ่ายของสถานทำงานอย่างภาพร้านค้าหรือภาพที่สามารถอธิบายได้ว่าคุณประกอบธุรกิจหรือทำงานใดที่เป็นที่มาของรายได้เพื่อให้ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เพื่อให้มีโอกาสในการผ่านการอนุมัติมากขึ้น

 

  • บัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้า สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายการเดินบัญชีมีรายได้จากบริษัทที่คุณทำงานอยู่และรายได้อื่น ๆ เข้าสม่ำเสมอย้อนหลัง 6 เดือน หากอัพสมุดบัญชีธนาคารแล้วรายการไม่ต่อเนื่องให้ขอรายการเดินบัญชีจากทางธนาคารที่ใช้บริการได้ซึ่งมีค่าธรรมเนียมไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองหรือขอรายการเดินบัญชีออนไลน์แต่ให้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อก่อนว่าสามารถใช้รายการเดินบัญชีออนไลน์ที่นำมาปรินท์เองได้หรือไม่

ภาพจาก Freepik.com

 

นอกจากเอกสารเหล่านี้แล้วทางธนาคารจะมีเอกสารอนุญาติให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตมาให้คุณเซ็นต์ยินยอม ซึ่งก็อนุญาติให้ธนาคารสามารถดูประวัติการกู้ยืมหรือการใช้บัตรเครดิตต่าง ๆ ว่ามีประวัติบัญชีปกติหรือไม่ หากมีประวัติปกติและมีรายได้นอกเหนือจากส่วนที่ต้องชำระหนี้ที่สามารถผ่อนชำระวงเงินกู้ที่คุณกำลังจะขอกู้นี้ได้ การขอสินเชื่อก็น่าจะผ่านได้อย่างไม่ยากเย็น แต่หากคุณมีประวัติผิดนัดชำระหรือมีประวัติเป็นหนี้เสียไม่ได้ชำระคืนนั้นอาจทำให้ผ่านการอนุมัติการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ยากสักหน่อย

 

เนื้อหา © Yimsu Idea