banner Article

4 เทคนิคการโน้มน้าวใจให้ “ซื้อ” ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

14 ม.ค. 2561 02.13 น. | เปิดอ่าน 1,758
มีประโยชน์

4 เทคนิคการโน้มน้าวใจให้ “ซื้อ” ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

          หลายคนประสบความสำเร็จจากการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่านายหน้าครั้งละหลายหมื่นบาทและในบางครั้งก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นหลักแสนทีเดียว แน่นอนว่ามากกว่ารายได้จากการทำงานประจำ ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นนอกจากต้องศึกษาและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว ชั่วโมงบินหรือประสบการณ์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงช่วยพัฒนาการขายของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จนประสบความสำเร็จในที่สุด ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยโน้มน้าวใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อทรัพย์ที่คุณเสนอขายนั้นมีดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

  • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์พกความมั่นใจไปเต็มร้อย เมื่อลูกค้ามานัดชมบ้านหรือที่ดินคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าโดยแสดงความเป็นมืออาชีพของคุณให้เห็น ความมั่นใจในการตอบคำถาม การพาชมบ้านหรือที่ดินต้องลื่นไหล คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกคำถามของลูกค้า เพราะหากลูกค้าถามอะไรมาแล้วคุณบอกว่ารอสักครู่นะขอถามเจ้าของก่อน แบบนี้อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่มั่นใจได้ ที่สำคัญหากเป็นที่ดินเปล่าคุณต้องจำหมุดที่ดินให้แม่นว่าหมุดปักจากจุดใดไปจุดใดเพื่อตอบคำถามของลูกค้าอย่างฉะฉาน นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของนายหน้าก็สำคัญเช่นกัน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วย
  • เว้นระยะให้ลูกค้าได้พิจารณา การมาดูทรัพย์ก็เหมือนกับการไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า หากมีพนักงานขายคอยเดินตามติดระหว่างเลือกสินค้าก็อาจทำให้รู้สึกอึดอัดได้ ดังนั้นควรแนะนำภาพรวมของบ้านหรือที่ดินแล้วเว้นระยะให้ลูกค้าได้เดินชมและได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับทรัพย์ที่กำลังสนใจ โดยเว้นระยะห่างกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจแต่พร้อมเสมอที่จะตอบคำถามเมื่อลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับทรัพย์ด้วย

ภาพจาก Freepik.com

 

  • รักษามารยาทเพิ่มความรู้สึกทางบวก การให้ความเป็นกันเองกับลูกค้านั้นช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายและเปิดใจพูดคุยกับคุณมากขึ้นแต่ควรเลือกคำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะและรักษาความสุภาพเอาไว้เสมอ นอกจากนี้หากลูกค้าเป็นคู่สามีภรรยา และคุณเป็นนายหน้าชายควรเลือกเปิดประโยคกับผู้ซื้อที่เป็นสามีและสบตากับทั้งคู่ขณะอธิบาย แต่หากคุณเป็นนายหน้าหญิงควรเลือกเปิดประโยคกับผู้ซื้อที่เป็นภรรยาและสบตากับทั้งคู่เช่นเดียวกันเพื่อความเหมาะสมและเป็นการรักษามารยาทที่ดีอีกด้วย
  • มองในมุมของผู้ซื้อ ในฐานะนายหน้านั้นแน่นอนว่าความอยากขายจะทำให้คุณพูดแต่ด้านดีของทรัพย์ที่กำลังเสนอขาย แต่โดยธรรมชาติแล้วผู้ซื้อต้องมองหาข้อเสียของทรัพย์นั้น ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแน่นอน ดังนั้นคุณควรยกข้อเสียซึ่งพิจารณาแล้วว่าไม่น่าจะกระทบการตัดสินใจของผู้ซื้อขึ้นมาพูดบ้างเพื่อให้ผู้ซื้อรู้สึกเป็นธรรมชาติและรู้สึกว่าคุณมีความจริงใจในการขายทรัพย์แห่งนี้และไม่ได้กำลังโดนหลอก

ภาพจาก Freepik.com

 

สิ่งสำคัญในการเสนอขายทรัพย์นั้นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรทำการบ้านเกี่ยวกับทรัพย์มาเป็นอย่างดี เพือให้การเสนอขายลื่นไหลและสามารถปิดการขายได้ในที่สุดนั่นเอง

 

เนื้อหา © Yimsu Idea