banner Article

4 เหตุผลว่าทำไมเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วแต่กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน?

14 ม.ค. 2561 02.06 น. | เปิดอ่าน 1,452
มีประโยชน์

4 เหตุผลว่าทำไมเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วแต่กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน?

            เชื่อว่าเราเกือบทุกคนใฝ่ฝันว่าจะมีบ้าน คอนโด หรือทาวเฮาส์เป็นของตัวเองสักหลังไว้พักอาศัยใช้เวลาพักผ่อนนอนหลับและบ้านยังเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งผ่านเวลาไปนานยิ่งทวีมูลค่าเป็นมรดกที่เก็บไว้มอบให้ลูกหลานได้สืบต่อไป แต่ส่วนใหญ่แล้วการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดิน บ้าน คอนโดหรืออาคารพาณิชย์ก็ต้องซื้อโดยการขอสินเชื่อกับธนาคารและผ่อนชำระซึ่งใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียว ดังนั้นกว่าที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อก้อนนี้ให้ก็ต้องพิจารณาหลายส่วนด้วยกันและหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กู้ไม่ผ่านมาลองดูว่าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งในนี้หรือไม่?

ภาพจาก Freepik.com

 

1. มีภาระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น เป็นไปได้ว่าที่คุณกู้ไม่ผ่านเพราะมีภาระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นในจำนวนเงินที่มากกว่าหนึ่งในสามของรายได้ เพราะการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารจะพิจารณาว่าคุณมีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน การผ่อนชำระเงินกู้และผ่อนชำระหนี้ที่เคยมีมาก่อนกับสถาบันการเงินอื่นหรือไม่ หากคำนวณแล้วไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินได้ก็อาจเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั่นเอง

 

2. ข้อมูลเครดิตไม่ดี หากคุณเคยมีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นในอดีตและมีประวัติการชำระหนี้ล่าช้า หรือไม่ชำระหนี้ที่เคยกู้มาจากสถาบันการเงินอื่น ประวัติเครดิตของคุณจะถูกบันทึกไว้โดยสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งเมื่อคุณทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะให้คุณเซ็นต์ชื่อในเอกสารยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตโดยแต่ละธนาคารก็มีนโยบายในการพิจารณาแตกต่างกันไปซึ่งอาจมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของคุณย้อนหลังไป 1-5 ปีเลยทีเดียว

ภาพจาก Freepik.com

 

3. สถานะและศักยภาพของผู้ขอเครดิต ธนาคารจะมีการขอประวัติเบื้องต้นของผู้สมัครในแง่ของความสามารถในการสร้างรายได้ เช่น การศึกษา ที่อยู่อาศัย สถานภาพ บริษัทที่ผู้กู้ทำงานอยู่นั้นมีความมั่นคงหรือไม่ รวมถึงสุขภาพอาจขอข้อมูลสุขภาพของผู้กู้ด้วยแล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคาร นอกจากนี้ในส่วนของรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วต้องมากพอที่จะผ่อนชำระหนี้ในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดด้วย ถ้าหากว่าคุณไม่ผ่านการอนุมัติก็เป็นไปได้ว่าธนาคารอาจประเมินว่าคุณอาจไม่สามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้นั่นเอง

ภาพจาก Freepik.com

 

4. หลักประกันความเสี่ยง  ในการการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนั้นต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งอาจเป็นญาติหรือคนในครอบครัวที่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำที่มั่นคงเช่นกัน นอกจากนี้บางสถาบันการเงินก็นำสินทรัพย์ที่ผู้กู้ครอบครองมาพิจารณาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินสดในมือ สินทรัพย์อย่างบ้าน ที่ดิน รถยนต์เป็นต้น เพราะส่วนใหญ่แล้วธนาคารอาจไม่ได้อนุมัติเงินกู้ให้คุณเต็ม 100% ก็ได้คุณจึงต้องมีเงินสำรองไว้บางส่วนซึ่งหากสิ่งเหล่านี้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็อาจไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้

ส่วนใหญ่แล้วหากคุณมีความพร้อมที่จะซื้อบ้านในแง่ของเงินสำรองและรายได้จริง ๆ อย่างไรก็ต้องกู้ซื้อบ้านผ่านแต่หากมีข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อนี้ไม่เข้าเกณฑ์ก็อาจเป็นเหตุให้กู้ไม่ผ่านได้ อย่างไรก็ดีแนะนำให้ลองยื่นเอกสารก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที

 

เนื้อหา © Yimsu Idea