ธอส.ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยพิเศษ แบบเปิดกว้างไม่จำกัดวงเงิน

17 มิ.ย. 2560 15.28 น. | 51,642

 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ธนาคารเตรียมออกโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไป แบบไม่จำกัดวงเงินปล่อยกู้ต่อราย โดยจะพิจารณาบนพื้นฐานที่มาของรายได้ของผู้กู้เป็นหลัก และผลจากการคิดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี แบบมีส่วนลด ในช่วง 3 ปีแรก ทำให้ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปี น่าจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน 3%

          สำหรับเป้าหมายการออกสินเชื่อครั้งนี้ ต้องการช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารได้ออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมาหลายโครงการ เช่น ล่าสุดออกโครงการสินเชื่อบ้าน FOR HOME วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.90% ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 4.50% เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปี อยู่ที่ 3.43% วงเงินให้กู้ต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท เริ่มเปิดให้กู้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 คาดว่าจะปล่อยกู้หมดทั้งวงเงินภายในเดือนเดียว

          "เป้าหมายปล่อยกู้ครั้งนี้ ต้องการทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ จึงเปิดให้คนที่ต้องการกู้ซื้อบ้านทำได้แบบ ไม่จำกัดวงเงิน ถ้ามีความพร้อม รวมถึงรายที่ถูกแบงก์พาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยกู้ โดยธนาคารยังคงดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลูกค้าในกลุ่มทั่วไปบ้าง เพราะ ธอส.ได้ช่วยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมาหลายโครงการแล้ว"นายฉัตรชัย กล่าว

          ส่วนเป้าหมายปล่อยสินเชื่อปี 2560 นี้อยู่ที่ 1.78 แสนล้านบาท โครงการที่จะออกมาใหม่ เป็นโครงการดอกเบี้ยต่ำ มีวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะเริ่มโครงการได้เดือนสิงหาคม 2560 ภาพรวมโครงการนี้อาจกระทบต่อรายได้ของธนาคาร เพราะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แต่ธนาคารจะ ไม่เสนอขอกระทรวงการคลังให้ชดเชยให้ ซึ่งจะขอใช้วิธีการปรับลดเป้าหมายในการประเมิน (เคพีไอ) ของธนาคารลงบางตัว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า