ข้อควรรู้ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในการทำสัญญานายหน้ากับเจ้าทรัพย์

2 มิ.ย. 2560 11.58 น. | 2,938

          การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นงานที่ลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนดีงามตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยทีเดียว แต่หากคุณไม่ได้ทำสัญญานายหน้าไว้กับเจ้าทรัพย์คุณอาจต้องเหนื่อยฟรี ดังนั้นเมื่อคุณเจอทรัพย์ที่กำลังประกาศขายโดยเจ้าของแล้วเมื่อทำการติดต่อเพื่อขอเป็นนายหน้าและได้รับการตอบรับจากเจ้าทรัพย์แล้ว ให้นัดพบกับเจ้าของทรัพย์เพื่อดูทรัพย์และตกลงเงื่อนไขกันให้เรียบร้อยจากนั้นจึงทำสัญญานายหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตัวท่านเองและเจ้าของทรัพย์ด้วย ซึ่งสิ่งที่ควรทำในการทำสัญญานายหน้ามีดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

  • ทำสัญญานายหน้ากับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เท่านั้น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรทำสัญญานายหน้ากับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ประกาศขายเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการถูกแอบอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์โดยผู้อื่นและปัญหาเบี้ยวค่านายหน้าโดยอ้างว่าไม่ได้ทำสัญญากับเจ้าของทรัพย์เอง นอกจากนี้หากเป็นการที่เจ้าของทรัพย์มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเพื่อมาทำสัญญา นายหน้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการมอบอำนาจมาจริงไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก
  • ให้เจ้าของทรัพย์อ่านและกรอกเอกสารด้วยตัวเอง เมื่อเจ้าทรัพย์ตกลงให้เราเป็นนายหน้าในการจัดการขายทรัพย์ให้แล้ว การทำสัญญานายหน้าโดยให้เจ้าของทรัพย์ได้อ่านให้ละเอียดเพื่อตรวจทานและส่วนที่ต้องกรอกตัวอักษรนั้นควรให้เจ้าของทรัพย์เป็นผู้กรอกเอง นายหน้าหลายคนอาจคิดว่าควรอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของทรัพย์แต่การให้เจ้าของทรัพย์ได้กรอกข้อมูลเองนั้นจะทำให้เจ้าของทรัพย์ได้อ่านเงื่อนไขและมีความเข้าใจในสัญญา นอกจากนี้หากเกิดปัญหาบิดพลิ้วในภายหลังก็สามารถแสดงหลักฐานสัญญาได้ว่าเจ้าของทรัพย์เป็นผู้กรอกสัญญานี้ด้วยตนเอง

ภาพจาก Freepik.com

 

  • เงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ลงลายมือในสัญญา หากมีข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของทรัพย์ ควรทำการเขียนด้วยลายมือเพิ่มเติมลงไปและหากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเดิมควรทำการขีดฆ่าหรือแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปท้ายสัญญาแล้วลงนามรับทราบโดยทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อย
  • มีพยานในการทำสัญญา ต้องมีพยานในวันทำสัญญานายหน้าระหว่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของทรัพย์ โดยให้ลงนามเป็นพยานในสัญญาด้วย และในกรณีที่เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ให้ประทับลายนิ้วมือแทนและให้พยานเซ็นต์กำกับโดยพยานในการทำสัญญาครั้งนี้ควรมีสองคนขึ้นไป

ภาพจาก Freepik.com

 

  • แนบสำเนาบัตรประชาชน เมื่อมีการจัดทำสัญญานายหน้าขึ้นและมีการลงนาม ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่ายพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยลายเซ็นต์เดียวกันกับที่เซ็นในสัญญานำมาแนบกับสัญญานี้ด้วยเพื่อการทำสัญญาครั้งนี้เรียบร้อยสมบูรณ์

 

นอกจากนี้ควรตรวจสอบสาระสำคัญสัญญาอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนร่ำลากับเจ้าของทรัพย์เพื่อไปทำงานขายต่อไป เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว