การตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม

22 พ.ค. 2560 17.06 น. | 2,082

          การจัดสวนถึงแม้ว่าจะออกแบบให้สวยงาม น่ามองแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดี เช่น การตกแต่ง ตัดแต่งต้นไม้ ความสวยงามที่มีอยู่ตอนแรกก็จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลา การดูแลรักษาและตกแต่งสวนอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการตัดแต่งพรรณไม้ในสวนให้ดูสวยงาม มีระเบียบ หรือการตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสวนมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามีบทความเรื่องนี้มากฝากกัน

 

กาตัดแต่งต้นไม้คือ

ภาพจาก i.ytimg.com

 

การตัดแต่งต้นไม้ คือ การตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก และแต่งให้ใบไม้ กิ่ง สวยงามตามรูปทรงที่ต้องการ มักจะใช้กับพวกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม เนื่องจากไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ที่นำมาใช้ในการจัดสวนจะมีการเจริญเติบโตจนรูปทรงเปลี่ยนแปลงไป การตัดแต่งพรรณไม้ก็จะช่วยทำให้ ต้นไม้คงสภาพตามที่เราต้องการและมีความสวยงามมากขึ้น
 

ลักษณะของไม้ที่ควรเริ่มตัดแต่งกิ่ง
- กิ่งไม้แห้งตาย
- กิ่งไม้ที่เจริญผิดรูปปกติ
- กิ่งไม้ที่เป็นโรค เช่นพบเชื้อรา
- กิ่งที่อ่อนแอฉีกขาด
- ต้องการให้ไม้ได้รูปทรงที่ต้องการ

 

การตัดแต่งกิ่งพรรณไม้

ภาพจาก www.gregsgrass.com


การตกแต่งไม้พุ่ม

จะเริ่มตั้งแต่การเด็ดยอด เพื่อให้ไม้พุ่มแตกใบออกด้านข้าง เพื่อเป็นการลดความสูงของยอดพุ่ม หลังจากนั้นก็ทำการตัดแต่งกิ่ง พุ่มให้เป็นรูปทรงต่างๆที่สวยงามตามความต้องการ ส่วนพุ่มไม้ที่แทงหน่อออกมาจะต้องตัดออกโดยตัดให้ลึกลงในระดับดิน หลังจากตัดแต่งไม้แล้วก็ให้ดูแลรักษารดน้ำตามปกติ การตัดแต่งพรรณไม้จะช่วยให้มีการแตกยอดกิ่งใหม่ทำให้ไม้พุ่มนั้นมีพุ่มที่สวยดูดกและแน่นขึ้น


 

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งพรรณไม้
เครื่องมือจะต้องมีความคมและพร้อมสำหรับใช้งาน  เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งพรรณไม้ได้แก่ เลื่อยตัดแต่งกิ่ง  กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้าก็สามารถใช้ได้สำหรับพรรณไม้ที่กิ่งไม่โตมาก

 

การตัดแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย จะช่วยให้สวนประจำบ้านของคุณดูดี และสบายตามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาอาศัยอยู่อีกด้วย รู้อย่างนี้แล้วก็หยิบเครื่องมือและลงมือไปตกแต่งกันเลยดีกว่า