วิธีตกแต่งห้องน้ำสำหรับคนหลายวัยในบ้าน

28 ก.พ. 2560 13.00 น. | 6,839

ในบ้านที่มีสมาชิกในบ้านอยู่กันหลายคน ย่อมจะมีสมาชิกที่มีวัยและอายุที่แตกต่างกันออกไป ทั้งวัยเด็กเล็ก ๆ วัยเด็กโต วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ห้องน้ำจึงเป็นอีกสถานที่ในบ้านที่ผู้คนในบ้านทุก ๆ คนต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นการจัดแต่งห้องน้ำที่ดีและเหมาะสมกับสมาชิกทุกวัยในบ้านจึงมีรายละเอียดหลายประการที่ต้องงคำนึงถึงด้วยได้แก่

 

                ภาพจาก community.akanek.com

 

1. จัดพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน

เพราะวัยที่แตกต่างกันของคนในบ้านจึงต้องการรายละเอียดในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำด้วย โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นเด็กและเป็นผู้สูงอายุในบ้าน ความปลอดภัยที่กล่าวถึงนี้ก็ได้แก่

                  พื้นของห้องน้ำ ในบ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุ พื้นห้องน้ำควรจะมีพื้นผิวของวัสดุปูที่ไม่ลื่น มีความฝืดมากกว่าห้องน้ำโดยทั่วไป และไม่ควรมีความลาดเอียงมากเกินไป ในกรณีของทั้งเด็กและผู้สูงอายุพื้นที่มีระดับแตกต่างกันมาก เช่นพื้นห้องน้ำต่ำกว่าตัวพื้นในบ้านมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายเช่นกัน

                อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาชิกในบ้านในห้องน้ำก็สำคัญเช่นกัน ในผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยสะดวก ควรมีราวจับสแตนเลสในจุดต่าง ๆ ติดตั้งในห้องน้ำ เช่น ราวติดผนังด้านที่ติดตั้งชักโครก  ราวติดผนังใกล้อ่างล้างหน้า และผนังในบริเวณที่ใช้อาบน้ำเป็นต้น  สำหรับเด็กเล็ก ๆ สิ่งที่ต้องมีก็คือฝารองชักโครกขนาดเล็กที่เหมาะกับเด็ก ๆ นอกจากจะทำให้นั่งชักโครกสะดวกแล้วยังปลอดภัยจากอุบัติเหตุอีกด้วย

 

2. ออกแบบให้เป็นห้องน้ำที่ใช้สะดวกสำหรับทุกคน

ขนาดของการติดตั้งอุปกรณ์และระยะห่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำก็ควรพิจารณาให้สะดวกในการใช้สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านเช่นกัน หากมีสมาชิที่มีรูปร่างใหญ่ การจัดมุมอาบน้ำหรือมุมชักโครกที่คับแคบก็จะเกิดความไม่สะดวกในการใช้สอยห้องน้ำได้ ในขณะเดียวกันอ่างล้างมือที่สูงกว่าตัวเด็กเล็ก ๆ ก็ทำให้เด็ก ๆ ล้างมือได้ยาก อาจจัดให้มีก๊อกน้ำที่สะดวกสำหรับเกในจุดอื่นของห้องน้ำให้เด็ก ๆ ล้างมือ หรือมีเก้าอี้ที่จะปีนล้างมือได้สะดวกและปลอดภัยวางไว้ก็ได้

              

  ภาพจาก rukbarn.com

 

3. มีจำนวนห้องน้ำที่เพียงพอสำหรับทุกคนในบ้าน

จำนวนห้องน้ำกับจำนวนสมาชิกในบ้านก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน หากในบ้านมีสมาชิกหลายคนแต่มีห้องน้ำเพียงห้องเดียว เมื่อช่วงเวลารีบเร่งเช่นช่วงเช้าตื่นนอนก็อาจทำให้ต้องเสียเวลารอต่อคิวใช้ห้องน้ำได้ เพราะฉะนั้นจำนวนห้องน้ำจึงต้องเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกที่ต้องใช้ห้องน้ำ การแก้ไขหากเพิ่มจำนวนห้องน้ำไม่ได้เพราะพื้นที่และการออกแบบบ้านที่จำกัดก็คือ อาจจะจัดให้สุขาและส่วนอาบน้ำแยกห้องกัน และมีจุดล้างหน้าล้างมือที่เพิ่มขึ้นใจบริเวณอื่นของบ้านก็ช่วยได้

 

4. ตำแหน่งของห้องน้ำ

บริเวณที่เป็นส่วนห้องน้ำของบ้านก็ต้องเหมาะสมกับการใช้งานของสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรอยู่ในจุดที่ไม่ต้องเดินไกลเกินไปและไม่มีสิ่งกีดขวางหรือทางลื่นทางชันให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อต้องการใช้ห้องน้ำในยามค่ำคืน

                สิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดในการออกแบบและจัดแต่งห้องน้ำสำหรับสมาชิกในบ้าน ให้ได้ใช้งานกันอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนั่นเอง