“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” สวัสดิการดีที่มีเจ้านายร่วมหยอดกระปุกเงินออมกับคุณ

22 มิ.ย. 2560 12.40 น. | 1,426

            เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเพราะคุณลงทุนเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นออมไว้ 100 บาทเจ้านายสมทบให้อีก 100 Provident Fund หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยลูกจ้างและนายจ้างด้วยความสมัครใจ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมบางบริษัทมีและบางบริษัทไม่มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเป็นสวัสดิการที่บริษัทมอบให้แก่พนักงานโดยมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัท โดยทั่วไปแล้วรัฐวิสาหกิจและองค์กรใหญ่ที่มีระบบบริหารงานบุคคลที่ดีจะมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน  ซึ่งเป็นสวัสดิการคนละส่วนกับเงินสมทบประกันสังคมที่มีกฏให้นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนให้พนักงานภายใน 30 วันหลังจากเข้าทำงานและนำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมทุกเดือน

ภาพจาก Freepik.com

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร   

            เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว เริ่มแรกจะมีการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนของคุณไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของยอดเงินเดือนแล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกว่ารายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนนั้นลดลง แต่เงินที่ถูกหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเงินส่วนนี้ไมได้หายไปไหน แต่ถูกเก็บออมสะสมไว้ในแต่ละเดือนตลอดอายุการทำงานของคุณ โดยบริษัทนำเงินมาสมทบในกองทุนอีกตามนโยบายของแต่ละบริษัทสูงสุดคือ 100% ของยอดที่คุณนำส่ง เช่น เมื่อคุณเกษียณจะได้รับเงินที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100,000 บวกเงินสมทบจากบริษัทอีก 100,000 บาท เป็น 200,000 ซึ่งไม่รวมผลตอบแทนจากกิจกรรมการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังสามารถนำยอดเงินที่ส่งเข้ากองทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย เรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้ แต่ข้อเสียก็คือคุณไม่สามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้นอกเสียจากลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ

ภาพจาก Freepik.com

 

ทำอย่างไรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ถ้าหากคุณพอเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว และคุณกำลังมองหางานใหม่ควรมองหาบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอัตราเงินสมทบสูงและพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณทำงานบริษัทนี้ได้ยาวนานที่สุดเพราะโดยทั่วไปแล้วอัตราสมทบของบริษัทจะเติบโตขึ้นตามอายุงานของพนักงานอย่างคุณนั่นเอง และหากคุณมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทเก่าแนะนำให้อย่ารีบร้อนนำเงินก้อนนั้นไปใช้ให้สอบถามกับบริษัทใหม่ว่าสามารถถ่ายโอนมาได้หรือไม่เพื่อเก็บออมเงินก้อนนี้ไว้และเก็บไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ

ภาพจาก Freepik.com

 

                กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเป็นสวัสดิการที่ช่วยให้พนักงานมีเงินสะสมไว้ใช้ยามเกษียณโดยได้รับเงินสมทบเพิ่มจากองค์กรในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ฉะนั้นหากที่บริษัทของคุณมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลังเล สมัครเลย