การลงทุนในกองทุน ETF ต่างจากกองทุนแบบ Index Fund อย่างไร

30 มิ.ย. 2560 15.16 น. | 1,786

                สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวมเพราะไม่อยากต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอหุ้นดูความเคลื่อนไหวและเข้าทำการซื้อขาย กองทุนรวมมีการจัดการการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลหน่วยลงทุนของคุณให้ทำกำไรได้สูงสุด ซึ่งกองทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปนั้นมีอยู่ 3 แบบก็คือ กองทุนแบบ Active Fund, กองทุนแบบ Passive Fund หรือ Index Fund และกองทุน ETF     

                ความแตกต่างระหว่างกองทุนแบบ Active Fund และแบบ Passive Fund คือกองทุนแบบ Active Fund มีการบริหารจัดการการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญแบบเชิงรุกโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะตลาด ส่วนกองทุนแบบ Passive Fund นั้นเน้นการลงทุนตามดัชนีหุ้นบนกระดานและจัดการการลงทุนเชิงรับโดยใช้โปรแกรมคำนวณและลงทุนตามดัชนีหุ้น มีเป้าหมายรับผลตอนแทนเท่ากับหรือสูงกว่าตลาดนิดหน่อยซึ่งกองทุนชนิดนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อถือในระยะยาวในตลาดหุ้นต่างประเทศ                  

ภาพจาก Freepik.com

                ETF ย่อมาจาก Exchange Trade Fund สำหรับกองทุน ETF นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ Index Fund คือจัดการการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงโดยอ้างอิงดัชนี SET50 และแบ่งการลงทุนแบบกลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนทั้งสองมีเงินปันผลให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง กองทุน ETF และ Index Fund นั้นส่วนใหญ่อยู่ที่การซื้อขายดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

  • ETF มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนเปิดทั่วไปไม่นิยมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะอาจเกิดการ Discount ของราคาและทำให้ราคาตามกลไกตลาดของหน่วยลงทุนต่ำกว่าราคา NAV ซึ่ง ETF มีการจัดการโดยทุกกองทุนจะมี Market Maker อย่างน้อยหนึ่งรายทำหน้าที่เสนอซื้อขายตลอดเวลาเพื่อรักษาสภาพคล่องของ ETF นั้น เมื่อผู้ลงทุนต้องการขายก็จะมี Market Maker พร้อมจะซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับ NAV ของ ETF ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับ NAV ต่อหน่วย
  • ราคาซื้อขายของ ETF จะเป็นไปตามกลไกตลาด ณ. ขณะนั้น แต่ กองทุนแบบ Index Fund ราคาซื้อขายจะคำนวณจาก NAV บวกลบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ณ. สิ้นวันหรือวันทำการถัดมา
  • หน่วยที่ใช้ ของ ETF จะเป็น board lot ซึ่ง 1 Board lot เท่ากับ ETF 100 หน่วย ซึ่ง Index Fund ไม่ระบุหน่วยแต่มีวงเงินลงทุนขึ้นต่ำ 5,000 บาท
  • ช่วงเวลาซื้อขาย ETF นั้นสามารถซื้อขายได้ตลอดช่วงเวลาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น สำหรับกองทุนแบบ Index Fund สามารถซื้อขายระหว่างวันได้ก็จริงแต่จะทราบราคาซื้อขายเมื่อสิ้นวันหรือในวันทำการถัดไป
  • ซื้อขาย ETF สามารถซื้อขายผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นแต่การซื้อขายของผู้ลงทุนในกองทุนต้องซื้อ-ขายคืนผ่านบริษัทที่จัดการกองทุน

ภาพจาก Freepik.com

 

จะเห็นได้ว่ากองทุนแบบ ETF มีลักษณะคล้ายกับการลงทุนในหุ้นหลายอย่างในแง่ของการจัดการซื้อขายและคล้ายกับกองทุนรวมแบบ Index Fund ที่ลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุน EFT ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนจ้า