อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูง “สหกรณ์”

21 มิ.ย. 2560 14.38 น. | 1,821

          สำหรับผู้ที่มองหาหนทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ประเภทเงินสดและมีเป้าหมายในการทำให้เงินออมงอกเงยมีดอกผลขึ้นมาให้มากที่สุดนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักเริ่มจากการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำและรับดอกเบี้ยเงินฝาก หรือตัดสินใจนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหรือซื้อหุ้นที่สนใจและรับเงินปันผล นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคารและลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้แล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ “สหกรณ์” สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานราชการและในมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้บริการบุคลลากรภายในองค์กรซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการสมาชิกใน 3 รูปแบบ

 

ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก

            ให้บริการรับฝากเงินสดประเภทออมทรัพย์และบริการรับฝากเงินสดประเภทฝากประจำซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากนักและเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ปลอดภาษีอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของบริการรับฝากเงินของสหกรณ์ แต่เงื่อนไขของสหกรณ์แต่ละแห่งนั้นก็แตกต่างกันไป เช่น ไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบกำหนดตามเงื่อนไข หรือให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งและเสียค่าธรรมเนียมในครั้งถัดมา หรือสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์แต่อาจได้ดอกเบี้ยเงินฝากลดหลั่นลงมาจากการฝากแบบอื่น ๆ แต่โดยรวมแล้วสหกรณ์นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรเงินทุนและแบ่งปันผลประโยชน์ให้คนในองค์กรนั้น ๆ นั่นเอง

ภาพจาก Freepik.com

 

ขายหุ้นให้แก่ผู้ที่สนใจ

            สหกรณ์หลายแห่งใช้วิธีการตัดเงินจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกันไว้เพื่อซื้อหุ้นของสหกรณ์และมอบเงินปันผลให้แก่สมาชิกในรอบระยะเวลาตามที่ได้ตกลงด้วยอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก มีหลายคนทีเดียวที่ทุ่มเงินเดือนเกือบทั้งหมดเพื่อซื้อหุ้นสหกรณ์เก็บไว้เพราะอัตราผลตอบแทนของหุ้นสหกรณ์นั้นค่อนข้างสูงและต้องการเก็บหุ้นและดอกผลนี้ไว้ใช้สอยในยามเกษียณ

ภาพจาก Freepik.com

 

ให้สินเชื่อเงินกู้ยืมแก่สมาชิก

            บริการของสหกรณ์นั้นคล้ายกับธนาคารเลยก็ว่าได้รวมไปถึงการให้สินเชื่อแก่สมาชิกโดยนำเงินลงทุนที่สมาชิกซื้อหุ้นมาลงทุนในการออกสินเชื่อให้สมาชิกของสหกรณ์โดยมีเงื่อนไขที่เอื้อให้สมาชิกสหกรณ์มากกว่าธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดู ๆ ไปก็เหมือนกับการที่คนที่ทำงานในองค์กรเดียวกันให้เพื่อนร่วมงานกู้ยืมเงินแต่มีตัวกลางอย่างสหกรณ์เข้ามาจัดการให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนั่นเอง และการกู้ยืมกับสหกรณ์นั้นมีหนี้เสียในอัตราที่ต่ำเพราะส่วนใหญ่แล้วมีเงื่อนไขให้หักชำระผ่านบัญชีเงินเดือนดังนั้นการหลบเลี่ยงไม่จ่ายชำระจึงเป็นไปได้ยาก

ภาพจาก Freepik.com

 

                เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงินที่น่าสนใจมาก ๆ ด้วยระบบจัดการแบบหักจากบัญชีเงินเดือนทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายวิ่งถอนฝากแล้วยังให้ผลตอบแทนสูงและมีสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่าง เช่น การให้สินเชื่อต่าง ๆ ดังนั้นหากองค์กรของท่านมีสหกรณ์ล่ะก็ ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลเพื่อพิจารณาดูเลย